Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Adria More d.o.o. sa sjedištem u Pakoštanima, Brune Bušića 43, OIB: 34435691218 (u daljnjem tekstu: ADRIA MORE), poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke Adria More prikuplja, kako ih štitimo i koja su Vaša prava.

ADRIA MORE zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, tekstova i ostalih objavljenih materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Fotografije, tekstovi i ostali materijaI ne smiju se objavljivati, prodavati, publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez suglasnosti ADRIA MORA. Svako nepridržavanje prethodnih uvjeta povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade nematerijalne štete ADRIA MORU po povredi za pojedini materijal.

TEMELJNE INFORMACIJE

Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka ADRIA MORA, osim ako je drugom politikom ADRIA MORA drugačije propisano. Iznimno, u odnosu na obradu podataka gostiju i korisnika usluga ADRIA MORA ova politika ima prednost u odnosu na druge politike ako su tim politikama drugačije propisana prava i obveze u vezi obrade podataka.

Voditelj obrade i zakonski okvir

ADRIA MORE, kao Voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Primjena načela zaštite podataka

ADRIA MORE u okviru primjene ove Politike posebno pazi na poštivanje načela obrade podataka te obrađuje podatke:

 • Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.
 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.
 • Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtijevano zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih osoba.
 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe
 • Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
 • Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno.
 • Vodeći računa o točnosti – vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru mogućnosti.
 • Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Dostava podataka trećim subjektima

Uvid u osobne podatke gostiju, po potrebi i u ograničenoj mjeri također mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade (primjerice suradnici ADRIA MORA koji pružaju informatičke usluge ili druge usluge), koji ih čuvaju u svojim bazama do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

Svrha prikupljanja

Neke Vaše osobne podatke ADRIA MORE je dužno skupljati zbog ispunjenja ugovora o smještaju i zbog propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, no neke druge ili iste podatke ADRIA MORE može skupljati i za druge svrhe prvenstveno radi kontakta, odnosno: ispunjenja ugovora o smještaju, ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, u svrhe direktnog marektinga, slanja ponuda, u svrhe održavanja nagradnih igara, u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge Vama kao gostu, u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora

ADRIA MORE jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe.

ADRIA MORE može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su: zakonska, ugovorna, ključni interesi ispitanika, legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili privola ili izričita privola ispitanika, ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka

Mjesta prikupljanja podataka

ADRIA MORE prikuplja vaše podatke tijekom: rezervacije smještaja (rezervacije putem web-a ili rezervacije telefonskim pozivom), prilikom ispunjavanja ugovora o smještaju - prijava na recepciji objekta, ispunjavanjem registracijske kartice, prijave na newsletter na internetskim stranicama ADRIA MORA uključujući , prijavu na besplatan WiFi u kampu Kozarica Pakoštane, pristupanja u članstvo programa vjernosti, sudjelovanja u nagradnoj igri , ispunjavanjem anketnog obrasca, na mjestima pod sustavom videonadzora.

Vrijeme čuvanja podataka

Podatke koje ADRIA MORE prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje ADRIA MORE prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje ADRIA MORE prikupi temeljem legitimnog interesa u svrhe izravnog marketinga čuvat će u svojoj bazi gostiju 10 godina.

Ostale podatke koje ADRIA MORE prikuplja temeljem izričite privole gosta (broj mobitela, broj djece, bračni status, kućni ljubimci, interesi, način putovanja, preferencija smještaja i preferencija destinacije) čuvat će u svojoj bazi gostiju 5 godina.

ADRIA MORE također može, temeljem Vaše izričite privole prikupljati i pohraniti podatke o sadržaju koje pregledavate na web stranicama (tzv. cookies), te će ih u tom slučaju čuvati u svojoj bazi u razdoblju od 2 godine. Navedeni podatak ADRIA MORE moći će koristiti u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).

Prava ispitanika

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, svakodobno možete besplatno tražiti:

 • pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će ADRIA MORE omogućiti pristup ili izmijeniti vaše podatke u svim svojim bazama ovisno o Vašem zahtjevu,
 • brisanje ("pravo na zaborav") osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Vas ADRIA MORE brisati iz svih svojih baza, osim iz baza koje je ADRIA MORE dužno imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obrane pravnih zahtjeva,
 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka
 • da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost podataka “), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,
 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr)

Svoj pisani zahtjev uputite na poštansku adresu Adria More d.o.o. Pakoštane, Brune Bušića 43, Republika Hrvatska.

Osobni podaci koji se prikupljaju od osoba koje su rezervirale smještaj i gostiju

Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga smještaja, ADRIA MORE kao voditelj obrade čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora o smještaju te ispunjavanja zakonskih obveza dostave, kao i prikupljanja osobnih podataka vezanih uz ugostiteljsku djelatnost, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne ustupite ADRIA MORU minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, ADRIA MORE Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu smještaja sukladno ugovoru i zakonu.

Osobne podatke koje ADRIA MORE evidentira već pri rezervaciji i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, prikupljeni su temeljem zakona koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, te u svrhu pružanja usluge gostima. To su sljedeći podaci (koji se mogu mijenjati s obzirom na pozitivne propise):

 • ime i prezime
 • adresa prebivališta (hrvatski državljani)
 • datum rođenja
 • broj, vrsta identifikacijskog dokumenta i mjesto izdavanja
 • državljanstvo
 • ime objekta
 • broj smještajne jedinice
 • datum dolaska i odlaska gosta
 • spol.

Navedene podatke ADRIA MORE čuva u svojoj bazi gostiju i šalje u sustav E-visitor (elektronski sustav za prijavu gostiju) nadležnim tijelima Republike Hrvatske, te se navedeni podaci moraju čuvati u sustavu 10 godina. Također, ADRIA MORE je dužna čuvati i sve račune izdane gostima sa osobnim podacima gosta 11 godina, sukladno zakonskim propisima.

Nadalje, radi ispunjavanja ugovorne obveze, ADRIA MORE prikuplja pri rezervaciji, kao i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, sljedeće podatke: e-mail, jezik, telefon, registracijski broj osobnog vozila

Dodatno, osoba koja rezervira smještaj odnosno gost može dati posebno dopuštenje, privolu, ADRIA MORE, da sve njegove podatke, poput - ime, prezime, e-mail, datum rođenja, država, ostali osobni podatci koji se prikupe tijekom boravka (npr. broj mobitela, broj telefona, spol, broj djece, bračni status, jezik, kućni ljubimci, interesi i aktivnosti tijekom boravka, način putovanja, preferencija smještaja, preferencija destinacije i sl.), ostali osobni podaci koji se prikupe prilikom pregledavanja web-a (tzv. cookie) uključujući IP adresu. - prikuplja i koristi radi daljnjeg profiliranja ispitanika i u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira ADRIA MORE putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U ovom slučaju ispitanik ima pravo svakodobno povući danu privolu, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno kao i pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Prilikom prijave na newsletter ispitanik će imati mogućnost dati sljedeće dodatne podatke uz privolu (ne uključujući ime, i prezime te e-mail adresu koje ADRIA MORE prikuplja temeljem legitimnog interesa):

 • broj telefona i/ili mobitela
 • država
 • kućni ljubimci
 • preferencija smještaja/destinacije

Prikupljeni podaci se prikupljaju temeljem izričite privole u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira ADRIA MORE putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).

Ispitanik ima pravo na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Osobni Podaci koji se prikupljaju prilikom pristupanja u loyalty članstvo (članstvo programa vjernosti)

Pristupanjem u loyalty članstvo gosti će ostvariti popuste na način određen u općim uvjetima za Loyalty članove, koji se dobivaju prilikom ostvarivanja boravaka u kampu Kozarica . Svi uvjeti ulaska u loyalty članstvo, obveze ADRIA MORA i prava ispitanika sadržani su u općim uvjetima Loyalty članstva koji se mogu naći https://adria-more.hr/media/pdf/kozarica/KCC-HRV-SLO.pdf . Ulazak u loyalty članstvo vrši se isključivo na temelju zahtjeva gosta, gost temeljem navedenog članstva ostvaruje razne pogodnosti, te gost svakodobno može izaći iz loyalty programa.

Podaci koji se prikupljaju su: ime, prezime, popis godina u kojima je gost boravio/la u kampu Kozarica, e-mail, broj telefona, broj mobitela, adresa

Podatke o e-mail adresi, imenu i prezimenu, svih loyalty članova, ADRIA MORE ima pravo, temeljem legitimnog interesa, prikupljati i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima ADRIA MORA putem e-maila. U ovom slučaju ispitanik ima pravo prigovora na takvu obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno.

Dodatno, osoba koja pristupa u članstvo može dati posebno dopuštenje, privolu, ADRIA MORU da sve njegove navedene podatke, prikuplja i koristi radi daljnjeg kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira ADRIA MORE putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U ovom slučaju ispitanik ima pravo svakodobno povući danu privolu, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno kao i pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Osobni Podaci koji se prikupljaju prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri / popunjavanja anketnog obrasca

ADRIA MORE može povremeno organizirati i nagradne igre, u kojem slučaju će prikupljati Vaše osobne podatke samo ako se odlučite sudjelovati u nagradnoj igri. Podaci koji će se na taj način prikupljati i koji su nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri, bit će određeni Pravilima nagradne igre, pri svakoj zasebnoj nagradnoj igri, te mogu biti različiti. Tako prikupljeni podaci temeljem svojevrsne ugovorne obveze koristit će u svrhu provođenja nagradne igre, sukladno pravilima nagradne igre. U slučaju da ispunite anketni obrazac za nagradnu igru s podacima koji nisu nužni za sudjelovanje u nagradnoj igri, (podaci mogu biti različiti u različitim nagradnim igrama) ADRIA MORE sve te depersonalizirane podatke može koristiti u statističke svrhe.

Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi, koje ispunite u anketnom obrascu za nagradnu igru, ADRIA MORE ima pravo temeljem legitimnog interesa prikupljati i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima ADRIA MORA putem e-maila. U ovom slučaju ispitanik ima pravo prigovora na takvu obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno.

Ispitanik ima pravo na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Dodatno, osoba koja sudjeluje u nagradnoj igri može dati posebno dopuštenje, privolu ADRIA MORU da sve njegove podatke koje daje ispunjavajući anketni obrazac za nagradnu igru (podaci mogu biti različiti u različitim nagradnim igrama) ADRIA MORE prikuplja i koristi radi daljnjeg profiliranja ispitanika i u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira ADRIA MORE putem online kanala (e-mail, web, internet promocija). U ovom slučaju ispitanik ima pravo svakodobno povući danu privolu, što uključuje i obradu u svrhe izrade profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno kao i pravo u svako doba na promjenu podataka i pravo na zaborav.

Kolačići (cookies) i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Koristimo različite vrste kolačića:

 • Neophodni kolačići – oni su nužni za funkcioniranje web stranice, a koja bez njih ne može funkcionirati. To znači da se internetska stranica bez tih kolačića ne može otvoriti niti prikazati. Ovi kolačići se koriste za svrhu transmisije komunikacije ili su nužni za pružanje usluge informacijskog društva koja je izrijekom zahtijevana od korisnika takve usluge. Također, ovi kolačići će nam omogućiti bazičnu analizu web stranica s ciljem pobljšanja rada web stranica putem podataka koji su u potpunosti anonimizirani, odnosno nisu bazirani na vašim osobnim podacima ili podacima koje je moguće na bilo koji način povezati s vama. Za ove kolačiće nije potrebna i ne tražimo Vašu privolu.
 • Funkcionalni kolačići – pomoću njih provodimo napredniju analizu rada web stranica. Ovi kolačići služe analizi ponašanja korisnika te na temelju dobivenih anonimnih podataka možemo utvrditi što posjetitelji internetske stranice najviše žele i pregledavaju, pa smo onda u mogućnosti prilagoditi internetsku stranicu i učiniti njezin sadržaj i funkcionalnost što jednostavnijem za korištenje. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.
 • Oglašivački kolačići – pomoću njih analiziramo Vaše interese i želje, a oni nam služe kako bismo Vam plasira informacije koje su Vama zanimljive i kreirali ponude prilagođene Vašem korištenju internetskih stranica ADRIA MORA. Za ove kolačiće tražimo Vašu privolu.
 • Ukoliko ste se predomislili vezano za postavke kolačića na web stranicama ADRIA MORA u bilo kojem trenutku možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića, a ovdje donosimo postupke za najpopularnije internetske preglednike:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a 
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Sustav videonadzora

ADRIA MORE kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere videonadzora radi zaštite imovine i osoba, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u vidokrugu nadzorne kamere.

Videozapisi se redovito presnimavanu tako da se automatski brišu nakon najviše 15 dana od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima. Izuzeti videozapisi će biti pohranjeni u centralnom dojavnom sustavu s izuzetno ograničenim pristupom.

U slučaju vođenja sudskih i/ili kaznenih postupaka, ADRIA MORE može koristiti navedene videozapise. Uvid u osobne podatke na videozapisima mogu imati i treće osobe, izvršitelji obrade, ugovorni partneri ADRIA MORA registrirani i stručni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, a koji ni na koji način ne koriste samostalno navedene podatke nego se brinu o sigurnosti centralnih nadzornih i dojavnih sustava. Na sve ostale pojedinosti vezane uz video-nadzor primjenjuju se posebni propisi koji uređuju to područje.

Zaštita osobnih podataka djece

ADRIA MORE savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. ADRIA MORE ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za djecu do 18 godine života, dozvoljena je ADRIA MORU isključivo uz prethodnu privolu roditelja.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo Vašim prethodno evidentiranim podacima.

Vaša suglasnost

Prilikom davanja informacija ADRIA MORU, na bilo koji način (rezervacija, registracijska kartica…) jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da ADRIA MORE Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

ADRIA MORE , kao voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.

Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Postupanje po povredama osobnih podataka

ADRIA MORE kao voditelj obrade osigurava da slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, ADRIA MORE kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ispitanike se neće obavijestiti u slučajevima kada Uredba propisuje da isto nije obvezno.

Transparentnost

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama www.adria-more.hr i na recepciji kampa Kozarica.

Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti i objaviti na internet stranicama www.adria-more.hr