Najzapadniji preostali turski spomenik u Europi

Han Jusufa Maškovića u Vrani (5 km od Pakoštana), građen kao ljetnikovac i rezidencija zapovjednika turske vojske,najveći je spomenik turskoga graditeljstva u Hrvatskoj i najzapadnija građevina osmanlijske arhitekture na tlu nekadašnjeg turskog carstva. Sredstvima Europske unije han je obnovljen pa danas ispunjava prvotnu namjenu.